Motorsport Conference 2018.

Seguim amb benzina!
Col.laborant amb l’equip de Pam desis i amb Plató Granollers – Barcelona per el desenvolupament de les Motorsport Conference 2018.