Grafismes 3D per a projectes europeus

Recopilació d’algunos dels grafismes en 3D que hem realizat, per a projectes europeus de millora de la qualitat i processos de l’aigua.